KOOSTÖÖ

Narva politseijaoskond

Asutus, mille eesmärk on luua avalik kord ja jälgida vabariigi seaduste täitmist

VitaTiim

Mitteformaalse õppekeskus, mille eesmärk on luua soodne ja inspireeriv keskkond

Narva Noortekeskus

Asutus, mille eesmärk on luua võimalused noorte arenguks ja eneseteostuseks

Mondo

Arengukoostöö, ülemaailmse hariduse ja humanitaarabi organisatsioon

NARVA SOLDINO KOOLI ÕPILASESINDUS

COPYRIGHT © 2023. ALL RIGHTS RESERVED - NARVA SOLDINO KOOLI ÕPILASESINDUS (SOLDINOÕE) - www.soldinooe.ee